Zistite, čo je pre nás dôležité

Naša vízia

  • Čistejšia, zdravšia a od ropy nezávislá stredná a východná Európa vďaka elektromobilom.
  • Elektromobily sú budúcnosťou dopravy a nabíjacia infraštruktúra je kľúčovým faktorom umožňujúcim ich popularizáciu.
  • Inteligentné nabíjacie siete umožnia začlenenie elektrických vozidiel do udržateľného energetického systému založeného na obnoviteľných zdrojoch energie.

Naša misia

  • Budujeme a spravujeme nabíjaciu infraštruktúru vozidiel s cieľom rozvíjať ekosystém elektromobility.
  • Zaviazali sme sa poskytovať výnimočné služby zákazníkom vo všetkom, čo robíme.
  • Snažíme sa, aby sa GreenWay stal najväčším dodávateľom riešení pre elektromobilitu v strednej a východnej Európe.
  • Náš vplyv zvyšujeme tým, že našim partnerom umožňujeme budovať a prevádzkovať vlastnú nabíjaciu infraštruktúru.

Spoľahlivý partner zameraný na klienta

Náš vzťah s vodičmi EV, obchodnými partnermi a kolegami je založený na spoľahlivosti našich služieb, produktov a všetkých činností, ktoré robíme – ako firma a ako každý člen tímu GreenWay. Spoľahlivosť znamená, že naše riešenia a služby fungujú hladko a podľa očakávaní.  V prípade, že niečo prestane fungovať, prijímame nápravné opatrenia tak rýchlo, ako  sa dá. Spoľahlivosť je základným kameňom nášho pozitívneho a silného vzťahu s klientmi a partnermi, ako aj v rámci nášho tímu. V tíme GreenWay zdieľame skúsenosti, otvorene hovoríme o problémoch a hľadáme riešenia. Sme priateľskí k sebe navzájom i k našim klientom.

Agilný a zodpovedný inovátor

Sme mladá, agilná a nezávislá spoločnosť so vzdelaným a progresívnym tímom. Sme zvyknutí na neustále zmeny a nebojíme sa učiť  praxou. GreenWay je jedinečný svojimi dlhoročnými skúsenosťami a porozumením komplexnosti všetkých aspektov elektromobility. Tie nám umožňujú rozoznať a zavádzať užitočné inovácie, pri ktorých máme vždy na zreteli, v prvom rade, záujmy našich klientov a partnerov. Inováciou výrobkov, služieb a vnútorných procesov znásobujeme pozitívne skúsenosti s GreenWay. Zodpovednosť znamená, že neimplementujeme riešenia, ktoré vyžadujú kompromis na strane spoľahlivosti.

Srdcom zelená firma

Naším hlavným biznisom je nabíjanie elektrických vozidiel, ktoré je kľúčovým predpokladom prechodu k čistejšej mobilite a zdravšiemu životnému prostrediu.  Tu to pre nás nekončí. Environmentálne povedomie je v našej DNA. Každého člena nášho tímu povzbudzujeme, aby  kopou malých či veľkých aktivít neustále pracoval na znižovaní svojej uhlíkovej stopy a dopadov na životné prostredie. Všetky naše aktivity sa snažíme robiť čo najohľaduplnejšie k životnému prostrediu.